Gedecentraliseerde jeugdhulp in Scandinavië

logo Nederlands Jeugd Instituut

In 2015 krijgen Nederlandse gemeenten bestuurlijk en financieel de verantwoordelijkheid over de Jeugdhulp; het NJi onderzocht hoe gemeenten in Scandinavië hiermee omgaan. Ik redigeerde het rapport. 

 

 

Van Rijk naar gemeente

De verantwoordelijkheid over de Jeugdhulp ligt nu nog bij het Rijk. De ontwikkeling kent vóór- en tegenstanders. Feit is, dat veel gemeenten zich terdege bewust zijn van de implicaties van de stelselwijziging en zich op de nieuwe situatie voorbereiden. Het wiel hoeven ze daarbij gelukkig niet uit te vinden. Elders in Europa wordt al langer met een gedecentraliseerd stelsel gewerkt, er kan dus geleerd worden van ervaringen.

Lessen uit de praktijk

Het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht deed recent onderzoek in Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken. Daar is de social worker verantwoordelijk voor de ondersteuning van kinderen, ouders en van professionals in de basisvoorzieningen. Centrale vraag: wat valt van de praktijk in de Scandinavische landen te leren voor de ontwikkeling van de jeugd- en gezinsgeneralist in Nederland?

Rapport en factsheet

In nauw overleg met de onderzoekers maakte ik de redactieslag over het rapport Generalistisch werken rondom jeugd en gezin in de Scandinavische landen. Wat mij opviel: in elk land worden eigen keuzes gemaakt, vanuit politieke en sociale overwegingen. Wel zijn er overeenkomsten; want ook in deze landen kijkt men naar elkaar om te leren.  Toen elk woord, elke alinea in het rapport klopte als een bus, volgde het schrijven van de factsheet. Dit focust op conclusies en de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Voor de lezer die wat minder tijd heeft: begin met de factsheet. (Voor je het weet, ben je ook nieuwsgierig naar het hele rapport).