jaarverslag, nieuwsvrief of een blog laten maken

Een nieuwsbrief, jaarverslag of blog nodig? Ik maak ze graag voor je. Net zo goed als vacatureteksten, welkomstboekje of brochure. Binnen de context van je contentstrategie, dat wel. Daar wordt elke tekst sterker van.

Onder contentstrategie versta ik het strategisch vormgeven en stroomlijnen van alle informatie en dialoog die je vanuit jouw organisatie wilt initiëren. Omdat die informatie intern bijdraagt aan processen en betrokkenheid. Extern een goede service is aan je klanten. Of bijdraagt aan je goede naam. Binnen de strategie heb je zicht op ‘alles’ wat je wilt delen, op welke sleutelmomenten en met wie. Ook weet je welke kanalen je gaat inzetten: wat past bij jou en bij de doelgroep? Zo gaat elke boodschap gericht iets toevoegen.

En dan… wordt het een kwestie van schrijven!

  1. Vanwege die contentstrategie kom ik graag eerst langs voor een rondje oriënteren.  Wat is je vraag? Wat wil je vertellen, waarom en aan wie? En aan welk kanaal of kanalen denk je?
    Ik zet de opdracht, zoals ik hem heb begrepen, op papier zodra ik weer achter mijn bureau zit. Zo kan ik beter met je meedenken. Bovendien kun je via de debriefing checken of we op één lijn zitten.

2. Om te overwegen: heeft het toegevoegde waarde om je doelgroep scherper in het vizier te krijgen? Een of meer diepte-interviews kunnen waardevolle inzichten opleveren. Bijvoorbeeld met ouders van je school, enkele medewerkers of klanten.

3. Zijn we het eens? Dan doe ik een voorstel voor een projectprijs. Deze komt naar je toe, samen met een uitgewerkte inschatting van activiteiten en benodigde tijd.

4. We ordenen (welke informatie, welk kanaal) en plannen in tijd; een contentkalender gaat daarbij snel overzicht verschaffen.

5. Daarna ga ik verhalen verzamelen, interviewen, vervatten, redigeren, schrijven en  checken. Natuurlijk werk ik samen met vormgever en communicatiemedewerker.

6. Tussendoor kom ik regelmatig bij jou als opdrachtgever terug. Want een contentkalender geeft houvast, maar staat niet in steen gebeiteld. Met feedback van klanten of uit de organisatie stellen we bij.

Projectafspraak? Ik ben klaar als jij tevreden bent.

Wil je meer weten? Neem contact met me op. Dan zitten we nog deze week om tafel.