Marketing voor scholen

Marketing voor scholen klinkt veel mensen uit het onderwijs onwaarschijnlijk in de oren. Als onderwijsinstelling moet je het toch immers hebben van het enthousiaste, kundige team en de kwaliteit van het onderwijs! Natuurlijk is dat zo. Maar toch kan het gebeuren dat je als school te maken krijgt met teruglopende nieuwe instroom. Of met het feit dat het schoolplein een minder evenwichtig beeld geeft van kinderen uit verschillende culturen.

Wat de reden ervoor ook mag zijn, de vraag is: sta je als school met lege handen? Of kun je de toestroom van nieuwe leerlingen wel degelijk een zetje in de gewenste richting geven?

Onder marketing voor scholen versta ik:

 • een actieve, welbewuste strategie waarmee een school naar buiten treedt
 • die aansluit bij de vragen, wensen en zorgen van ouders
 • met middelen die passen bij de school én bij de ouders
 • met meetbare doelen

Je leest er meer over in het gratis whitepaper dat ik je op deze site aanbiedt. Hierin neem ik je globaal mee langs de facetten en mogelijkheden van marketing voor scholen. Ook laat ik zien in welke context je marketing moet plaatsen. Dat laatste is belangrijk om je te realiseren dat het één factor is naast andere, om succesvol te kunnen zijn.

Met onderstaande diensten richt ik mij specifiek op scholen. Heb je er vragen over? Ik zal ze graag proberen te beantwoorden.

Op zoek naar de juiste marketingstrategie die past bij de school?

 • Een oriënterend gesprek
 • Een onderbouwd plan, waarmee het team verder kan
 • Introductie van en begeleiding bij de werkwijze ‘scrum voor de basisschool’

Meer te weten komen over de wensen en zorgen van ouders?

 • Diepte-interview met enkele ouders
 • Opzetten en begeleiden van een ouderpanel
 • Opzetten van een korte enquête
 • Achterhalen van de customer journey / de clous ervan voor een marketingtraject

Hoe profileert de school zich online?

 • Analyse van de aanwezigheid en presentatie van de school online
 • Quick scan website en aanbevelingen
  • Op presentatie en uitstraling, eigenheid, toegankelijkheid voor ouders, aansluiting bij andere online middelen en actualiteit

Hoe, waarover en wanneer informeer je de buitenwereld in tijden van verandering?

 • Adhoc coachingsgesprek: om te sparren over de actualiteit en wat te doen
 • Een aanvullend communicatieplan dat rekening houdt met alle stakeholders
 • Een Q&A voor ouders en pers (ook informatief voor de leerkrachten!)
 • (Advies over of schrijven van) persberichten en brieven met een ‘gevoelige’ boodschap