Stappen inbound marketingtraject

1. Klantgroepen in beeld brengen

Om met je product of dienst aan te kunnen sluiten bij datgene wat er voor je klant werkelijk toe doet, helpt het als je hem ‘kent’. Wat is voor hem belangrijk bij zijn keuze? Hoe oriënteert hij zich, welke media gebruikt hij, wat vindt hij heel belangrijk als hij een besluit neemt?

Met kwalitatief onderzoek geven we de consument (ouders, reizigers, kopers, beslissers) een gezicht. Dat gebeurt op basis van beschikbare gegevens over een markt, kennis in de organisatie en interviews daarbuiten.

Workshop ‘inbound marketing’

Zicht krijgen op inbound marketing voor uw organisatie? In een drie uur durende in company workshop maakt u één of meer klantprofielen. Ook brengen we hun ‘reis’ in kaart vanaf idee tot keus. Onmisbare input voor een creatieve brainstorm over  succesvolle content! Daar eindigen we mee.

Meer weten? Neem contact op!

2. Customer journey uitstippelen

Of het nu gaat om een nieuwe wasmachine of een school, aan elke keuze gaat een traject vooraf. Dat traject begint bij de notie dat er ‘iets’ moet gebeuren. Als consument formuleren we persoonlijke wensen, googelen wat, stellen online een vraag, checken bij de buurman, vormen een mening en maken een shortlist. In marketingtermen heet dit traject de customer journey. De reis eindigt bij een beslissing.

Om de reis van de klant uit te kunnen stippelen is het handig om alvast te weten wie hij is, wat hij belangrijk vindt en waar hij blij van wordt (zie klantgroepen in beeld brengen).

3. Maken en beheren van een contentkalender

In een contentkalender plaats je content die je aan je klant wilt aanbieden, gekoppeld aan een realistische planning, mediakeuze en een taakverdeling. Een creatieve brainstorm gaat eraan vooraf: welke content past bij de klant op welk moment van zijn zoektocht?

Content is alle informatie die je hem aanbiedt, in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld een site met handige ‘how to’ instructies, of telefonische hulp van een echt en geduldig mens, of een schoolplein dat er aantrekkelijk en veilig uitziet, of een kennisrijk paper dat je kunt downloaden, of een blog dat inspeelt op de agenda van ‘jouw’ wethouder, et cetera. Er zijn 1001 mogelijkheden. Je kiest doelgericht en stelt prioriteiten. Je weet immers wie je klant is, en hoe hij zich oriënteert. En hoeveel tijd en budget je zelf kunt vrijmaken.

4. Bepalen van KPI’s

Afhankelijk van de SMART geformuleerde doelstellingen van de inbound marketing formuleren we prestatie-indicatoren. Deze kunnen betrekking hebben op pagina’s van een website die makkelijk gevonden moeten worden. Maar ook op een duidelijke toename van kennismakingsgesprekken op een school, of juist een afname van telefonische hulpvragen voor technische problemen.

← terug