Intern communicatieplan

Een intern communicatieplan dat zich richt op de eigen medewerkers sluit aan bij doelen, wensen en behoeften vanuit de organisatie. Het komt dan ook tot stand in gesprek met stakeholders: directie, management en medewerkers. De Trap van Quirke geeft een goed handvat om – aan de hand van je ambitie – te bepalen wie in welke mate bij het proces moet zijn betrokken.

trap van Quirke

  Trap van Quirke

Het intern communicatieplan:

  1. omschrijft de verandering die wordt ingezet en waarom
  1. Geeft een stip aan de horizon
  1. Gaat uit van een doelgroepanalyse, zodat je vooraf een beeld hebt van groepskenmerken, belangen, wensen en pijnpunten. De Trap van Quirke helpt bij het bepalen van middelen en acties. Intranet speelt een rol op de eerste drie niveaus.
  1. Benoemt mijlpalen en (eerste) subdoelen ; daarmee stel je prioriteiten en kies je globaal momenten om te evalueren en bij te stellen
  1. Legt vast hoe de hazen lopen:  wie draagt verantwoordelijkheid, welke disciplines zijn betrokken, wie coördineert en bewaakt proces en budget? Hoeveel tijd kost dit?
  1.  Geeft een overzicht van bestaande middelen waarbij de communicatie kan aansluiten en welke extra’s gewenst zijn, en waarom.
  1. Omschrijft KPI’s en meetmethode

 

← terug